DUIKSCHOOL ZEELAND duikcursus duikschool zeeland
duiken duikcursus zeeland
 
    AWARE: verdient ook jouw zorg PADI AWARE duikschool Zeeland duikcursus Grevelingen
 

Ons eco-systeem is kwetsbaar. Dat geldt zeker voor het onderwatersysteem. Hoe gaan we daar als duikers mee om en wat kunnen we doen en hoe moeten we ons gedragen om daar als duiker optimaal van te profiteren, maar eveneens zo goed mogelijk beschermen? Wie onder water zijn ogen goed de kost geeft, komt snel tot de conclusie, dat ook duikers - helaas - het ecosysteem onder water beschadigen. Soms bewust, maar vaak ook onbewust. Wellicht omdat ze niet beter weten. Deze cursus brengt licht in dat vlak.

Wat kun je met deze cursus?
De Project AWARE specialty is ontworpen om duikers en niet-duikers vertrouwd te maken met de toestand van de wereldwijde ecosystemen onder water. De cursus geeft ook uitleg over wat een ieder kan doen om een bijdrage te leveren aan de bescherming van de onderwater omgeving. Het is een programma dat alleen presentaties in het leslokaal bevat en waarin dus niet gedoken wordt. Het kan als een op zich zelfstaand programma aangeboden worden of kan gecombineerd worden met andere specialties.

Wat heb je nodig om met deze cursus te beginnen?
Minimum leeftijd 15 jaar

Wat ga je doen in deze cursus?
Deze cursus bevat informatie over het verslechteren van de ecosystemen onder water en maatregelen om het onderwaterleven te beschermen. De Project AWARE specialty bevat het volgende:
1. De filosofie van project AWARE met betrekking tot de bescherming van de ecosystemen onder water.
2. Het belang van en het onafhankelijke karakter van de ecosystemen wereldwijd.
3. Uitdrukkelijke onderwerpen met betrekking tot de toestand van de onderwateromgeveing over de hele wereld, waaronder: visserij, de omgang met de kust-zone en vervuiling.
4. Voorbeelden van bepaalde onderwateromgevingen in extreem slechte toestand.
5. Suggesties en informatie over specificaties die kunnen helpen bij de bescherming van de onderwateromgeving over de hele wereld.

Hoe lang duurt deze cursus?
4 uur

Wat heb je nog meer nodig voor deze cursus?
AWARE leermateriaal

Wat kost deze cursus?
Kijk op onze prijslijst