DUIKSCHOOL ZEELAND duikcursus duikschool zeeland
duiken duikcursus zeeland
 
    Decompressieduiken: nieuw element in jouw duikleven  
 

Mocht je het zelf nooit beleefd hebben, dan heb je er zeker over gelezen. Een mooi wrak, een extreem mooie duikplaats, maar net even dieper dan om met een "gewone" duik te doen. Vrijwel zeker zal deze duik jou buiten de nultijd brengen en diepe stops en decompressiestops gaan vereisen.

Hoe handel je hier. Hoe breng je ook deze duik veilig ten einde. Daar gaat deze interessante NOB-cursus over.

Leerdoelen
Het doel van de specialisatie decompressieduiken is, dat cursisten in staat zijn zelfstandig een decompressieduik voor te bereiden en uit te voeren. Daarbij moet een zorgvuldige duikplanning worden opgesteld en dient volgens deze planning gedoken te worden.

Wat he je nodig om met deze cursus te beginnen?
• 3-sters brevet of gelijkwaardig brevet van andere een organisatie
• lidmaatschap van de NOB of lid worden
• Medische goedkeuring voor de duiksport
• Minimaal 18 jaar

Voor deelname aan de cursus Decompressieduiken is het 3* duikbrevet vereist en 10 ervaringsduiken op niveau ‘duikervaring III’, dieper dan 25 meter. Ook is het aan te raden het hoofdstuk decompressie uit het 3*-duiker lesboek door te nemen.

Plaats in het opleidingsschema
Decompressieduiken is een keuzespecialisatie voor het 4* duikbrevet.

Cursusplaats
Voor de plaats van de theoretische instructie is de keuze geheel vrij.
Voor het praktisch gedeelte geldt dat de gekozen duikplaats niet-stromend water is, met een zicht van minimaal 5 meter.

Uitgangsniveau
Degene die de specialisatie decompressieduiken heeft behaald, wordt in staat geacht een decompressieduik geheel te kunnen voorbereiden, organiseren en hieraan deel te kunnen nemen. De specialisatie Decompressieduiken is één van de keuzespecialisaties voor het behalen van het 4* duikbrevet.

Hoe lang duurt deze cursus?
De cursus duurt één tot twee dagen waarin de theorie wordt behandeld en 4 duiken worden gemaakt.

Wat kost deze cursus?
Kijk hierv0or even in onze prijslijst